MyGaze

MyGaze is een losse module voor oogbesturing, die op een Windows computer of laptop aangesloten kan worden. Wij hebben de MyGaze getest en vergeleken met andere systemen. In dit artikel leest u onze bevindingen.

Werking
De bijgeleverde besturingssoftware oogt professioneel en gebruiksvriendelijk. Alleen het venster voor de trackstatus, dat gebruikt wordt voor het positioneren van het systeem voor de gebruiker, vinden wij wat onduidelijk.

De MyGaze is ten opzichte van de Tobii PCEye veel minder tolerant, waardoor de gebruiker nauwkeuriger gepositioneerd moet worden en het hoofd stiller moet houden. Juist dat is voor een groot deel van de gebruikersgroep een probleem. Ook zijn de oogregistraties minder nauwkeurig, waardoor de positie van de muispijl vaak enigszins afwijkt.

Spelletjes
MyGaze is primair bedoeld voor gebruik met spelsoftware, zoals Look to Learn en EyeFX. Voor het bedienen van dit type spelletjes hoeft oogbesturing niet heel nauwkeurig te werken.

De MyGaze module wordt optioneel geleverd met de software Attention and Looking. Deze software bestaat uit een aantal spelletjes die gebruikers leren omgaan met oogbesturing. Er zijn oefeningen voor het leren volgen, fixeren en localiseren. De oefeningen van Attention and Looking zijn minder speels en meer therapeutisch/taakgericht dan de spelletjes van Look to Learn en EyeFX. Attention and Looking bevat ook een eenvoudige analysetool, die zichtbaar maakt naar welke objecten in de spelletjes de gebruiker heeft gekeken en hoe de gebruiker deze met de ogen heeft gevolgd. Dat de oogregistratie niet geheel nauwkeurig werkt, maakt het wel lastig om hieruit conclusies te trekken. Bovendien merkt de gebruiker hierdoor minder goed zijn eigen invloed op de spelletjes. Daar komt bij dat de software de de positie van de muiscursor registreert en niet de daadwerkelijke stand van de ogen, waardoor de software ook activiteit blijft registreren wanneer de gebruiker de ogen dicht doet of zelfs in slaap valt.

Pc-bediening
Voor pc-bediening vinden wij de MyGaze niet geschikt. Besturing van de muiscursor binnen Windows is onrustig, soms traag, het is lastig kleine objecten te selecteren en de hoeken van het scherm zijn moeilijk bereikbaar. Hierdoor werkt Windows-bediening met de MyGaze erg vermoeiend. Bovendien reageert het systeem niet altijd adequaat, waardoor tussenkomst van een muis of toetsenbord noodzakelijk is.

Het muismenu geeft toegang tot de functies klikken, dubbelklikken en slepen, maar het uitvoeren van een rechtsklik is niet mogelijk. Ook ontbreekt in de software een schermtoetsenbord. Voor tekstinvoer zal dus het Windows schermtoetsenbord (of een ander softwarematig toetsenbord) gebruikt moeten worden, in combinatie met de muisbesturing. Dit in tegenstelling tot de Tobii-systemen, waarbij de knoppen van het toetsenbord direct geselecteerd worden door ernaar te kijken, zonder tussenkomst van de muiscursor.

Ontwikkelingen
Bovenstaande bevindingen hebben ons doen besluiten de MyGaze voorlopig niet te leveren. De ontwikkelingen rond MyGaze staan echter niet stil. Zo verschijnt er binnenkort een update die o.a. een grotere trackbox (verbeterde tolerantie) zou hebben. Wij houden de ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten.