Voor therapeuten

Gezien de complexiteit en veranderingen die plaatsvinden op het gebied van oogbesturing kan het voor therapeuten moeilijk zijn om op de hoogte te blijven van alle (on)mogelijkheden hiervan. Het expertisecentrum biedt op verschillende manieren ondersteuning hierbij.

Een overzicht van de verschillende diensten:

Advisering/passing

Wilt u advies over de mogelijkheden van oogbesturing of twijfelt u over de inzetbaarheid van oogbesturing voor een cliënt, dan kan het expertisecentrum u hierin adviseren. Wilt u een passing op locatie afspreken dan kunt u dit via het expertisecentrum aanvragen of u kunt direct contact opnemen met een adviseur van rdgKompagne.

Demonstratie oogbesturing

Het expertisecentrum kan een demonstratie verzorgen van de mogelijkheden van oogbesturing. Dit kan voor een kleine groep therapeuten zijn maar ook voor een heel team. Afhankelijk van waar uw interesse ligt, kan de demonstratie toegesneden worden op bijvoorbeeld communicatie, pc-gebruik of snoezelen.

Inrichten communicatiekaarten

Het expertisecentrum kan kaarten/pagina's in Mind Express of Tobii Communicator maken of aanpassen. Dit kunnen relatief eenvoudige aanpassingen zijn, bijvoorbeeld in een communicatiekaart, maar ook maatoplossingen voor bijvoorbeeld e-mailgebruik, speciale schermtoetsenborden of bestandsbeheer.

Proeftraject

Als op basis van een reguliere passing niet bepaald kan worden of oogbesturing een geschikte bedieningsmethode is, dan bestaat de mogelijkheid voor een uitgebreider onderzoek in de vorm van een langdurig proeftraject. Het expertisecentrum heeft hiervoor een aantal oogbesturingssystemen beschikbaar.

Scholing/instructie

Heeft u of een cliënt van u al een oogbesturingssysteem en heeft u behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van een instructie? Of wilt u het gebruik van het systeem optimaliseren? Neem contact op met het expertisecentrum om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

Support op afstand

Het expertisecentrum kan op afstand op een oogbesturingssysteem inloggen. Op deze manier kan er op het systeem meegekeken worden en kunnen aanpassingen worden gedaan. Tijdens het inloggen kan er eventueel telefonisch contact onderhouden worden om zo samen vragen of problemen te behandelen.

Support op locatie

Er zijn verschillende situaties waarbij ondersteuning op afstand niet voldoende is. Het expertisecentrum kan ook op locatie ondersteuning geven, vragen beantwoorden en problemen verhelpen.