Voor instellingen, scholen en ziekenhuizen

Een groeiend aantal instellingen en scholen krijgt te maken met oogbesturing. Dat kan zijn omdat de instelling zelf oogbesturing aanbiedt, of omdat cliënten hun eigen oogbesturingssystemen meebrengen.

Voor ziekenhuizen kan oogbesturing een waardevol hulpmiddel zijn om communicatie mogelijk te maken voor patiënten, bijvoorbeeld op IC-afdelingen.

Het kan gezien de complexiteit en veranderingen die plaatsvinden op het gebied van oogbesturing erg moeilijk zijn om op de hoogte te blijven van alle (on)mogelijkheden hiervan. Het expertisecentrum biedt op verschillende manieren ondersteuning hierbij.

Een overzicht van de verschillende diensten:

Advisering/passing

Wilt u advies over de mogelijkheden van oogbesturing of twijfelt u over de inzetbaarheid van oogbesturing voor een cliënt, dan kan het expertisecentrum u hierin adviseren. Wilt u een passing op locatie afspreken dan kunt u dit via het expertisecentrum aanvragen. U kunt ook direct contact opnemen met een adviseur van rdgKompagne.

Demonstratie oogbesturing

Het expertisecentrum kan een demonstratie verzorgen van de mogelijkheden van oogbesturing. Dit kan voor een kleine groep medewerkers zijn, maar ook voor een heel team. Afhankelijk van waar uw interesse ligt, kan de demonstratie toegesneden worden op bijvoorbeeld communicatie, ontwikkeling of pc-gebruik.

Inrichten communicatiekaarten

Het expertisecentrum kan kaarten/pagina's in Mind Express of Tobii Communicator maken of aanpassen. Dit kunnen relatief eenvoudige aanpassingen zijn, bijvoorbeeld in een communicatiekaart, maar ook maatoplossingen voor bijvoorbeeld e-mailgebruik, speciale schermtoetsenborden of bestandsbeheer.

Projectbegeleiding

Wilt u als instelling uw cliënten ook de mogelijkheid van oogbesturing aanbieden, heeft u vragen over de mogelijkheden van oogbesturing in uw instelling, of wilt u meer weten over de integratie van oogbesturing in uw huidige systemen? Nodig het expertisecentrum uit om met u mee te denken over een passende oplossing.

Proeftraject

Als op basis van een reguliere passing niet bepaald kan worden of oogbesturing een geschikte bedieningsmethode is, dan bestaat de mogelijkheid voor een uitgebreider onderzoek in de vorm van een langdurig proeftraject. Het expertisecentrum heeft hiervoor een aantal oogbesturingssystemen beschikbaar.

Scholing/instructie

Heeft uw instelling of een cliënt van u al een oogbesturingssysteem en heeft u behoefte aan extra ondersteuning? Het expertisecentrum kan u helpen met bijvoorbeeld instructies en groepsscholingen, maar kan ook maatoplossingen bieden om het gebruik van het oogbesturingssysteem te optimaliseren.

Support op afstand

Het expertisecentrum kan op afstand op een oogbesturingssysteem inloggen. Op deze manier kan er op het systeem meegekeken worden en kunnen aanpassingen worden gedaan. Tijdens het inloggen kan er eventueel telefonisch contact onderhouden worden om zo samen vragen of problemen te behandelen.

Support op locatie

Er zijn verschillende situaties waarbij ondersteuning op afstand niet voldoende is. Het expertisecentrum kan ook op locatie ondersteuning geven, vragen beantwoorden en problemen verhelpen.